nobody 抒情慢版

Wonder Girls-nobody 抒情慢版
  • 文本歌词
  • LRC歌词

nobody 抒情慢版

拼音歌词
瑜斌:
You Know I still Love You Baby
And it will never change
I want nobody nobody But You
I want nobody nobody But You
先艺:
nan den sa lang ming xi lou
ni ga a ni ming xi lou
I want nobody nobody nobody nobody
宣美:
nan xi len dei wul nar mi lou nei
bil gu wa ni za gu
nei ma nen den ji an ku
wai yi lou kei da len nan za yei kei
nar po lei nen han ni
e de kei gei len ni
昭熙:
ner vi yei ku le den ke ma
nun bu zu ka da nen ki ma
yi zen gi ma nen o
nan na len ji ma wei
wan hi ji dou wan ning ger hi miu hei
I want nobody nobody But You
I want nobody nobody But You
誉恩:
nan den sa lang ming xi lou
ni ga a ni ming xi lou
I want nobody nobody nobody nobody
I want nobody nobody But You
I want nobody nobody But You
先艺:
nan den sa lang ming xi lou
ni ga a ni ming xi lou
I want nobody nobody nobody nobody
宣美:
nan chu wen dei
nan hing bo kan dei
nou ma ni si ming dui
tou ba la kei gei nen dei
nu kur mun na sou
hing bo kan len gou ya
nen nur den na sou
hing bo kei su wo pu sou
昭熙:
ner vi yei ku le den ke ma
nun bu zu ka da nen ki ma
ma li yan dui nen ma
li len gou wen mou la
ni ga ou xi ao de ki hing bo kei
I want nobody nobody But You
I want nobody nobody But You
誉恩:
nan den sa lang ming xi lou
ni ga a ni ming xi lou
I want nobody nobody nobody nobody
I want nobody nobody But You
I want nobody nobody But You
先艺:
nan den sa lang ming xi lou
ni ga a ni ming xi lou
I want no..

特别声明:听歌123音乐网是一个推荐好听的网络歌曲和分享音乐的网站,站内所有歌曲均由网友上传分享,其版权为歌曲作者及所属唱片公司拥有

如果本站会员上传的某一首歌曲侵犯了您的权益请来信告知,我们会在3个工作日之内删除。管理邮箱:502138457#qq.com

Copyright @2014 - 2016 www.tingge123.com All Rights Reserved 听歌123音乐网 版权所有

苏ICP备15003525号-4